Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 141019002, Nejvyšší podání 1.270.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 2+1 Jaroměř

Byt

ID
141019
Číslo jednací
141019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-13 14:00:00
Ukončení dražby
2019-11-13 14:50:04
Odhadní cena
1.280.000 CZK
Nejnižší podání
1.250.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
250.000 CZK
Předmět dražby
- bytová jednotka č. 845/28, byt v budově Pražské Předměstí, č.p. 844, 845, 846, byt.dům, LV 4993, na parcele č. 943/5, LV 4993 - podíl o velikosti 5742/299004 na společných částech domu- budově Pražské Předměstí, č.p. 844, 845, 846, byt.dům, LV 4993, na parcele č. 943/5, LV 4993 - podíl o velikosti 5742/299004 na pozemku parc.č. 943/5- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 5268 pro katastrální území Jaroměř.

Jedná se o jednotku č. 845/28 o velikosti 2 + 1 umístěnou v bytovém domě č. p. 844, 845, 846 v ulici Albieriho. Bytový dům je klasický montovaný panelový obdélníkového půdorysu typu T06 B-E s plochou střechou. Dům má technické podlaží a 6 nadzemních obytných podlaží včetně tří samostatných vchodů. V technickém podlaží se nacházejí komunikační prostory, společné prostory kolárny, kočárkárny a dále sklepní plechové kóje jednotlivých vlastníků jednotek. V bytovém domě se nachází celkem 48 samostatných bytových jednotek (12x 1+1, 12x 2+1, 18x 3+1, 6x 4+1). V každém nadzemním podlaží příslušného vchodu č. p. 845 jsou umístěny vždy tři bytové jednotky, celkem se tedy v prostředním vchodě č. p. 845 nachází 18 jednotek. Dle dostupných údajů byl bytový dům dostavěn v roce 1987. Dle sdělených informací správce domu byla před 10- ti lety provedena výměna stoupaček pro teplou a studenou vodu. Před 6- ti lety byla provedena výměna všech stávajících oken za nová plastová a před 4- mi lety byla provedena modernizace strojovny výtahu. Jednotka velikosti 2 + 1 včetně příslušenství se nachází v 5. nadzemním podlaží s umístěním vlevo od výtahu. Z hlediska dispozičního řešení je tato jednotka tvořena těmito prostory: vstupní chodbou, koupelnou, WC, kuchyní, ložnicí, obývacím pokojem, lodžií a sklepní kójí v technickém podlaží. Celková podlahová plocha místností jednotky se započítáním plochy lodžie (bez sklepní kóje) činí 57,3 m2. Jednotka je v původním stavu, nově byla částečně modernizována koupelna a WC (2011). Napojení je na vodu z veřejného vodovodu, odkanalizování je do veřejné kanalizace, je provedeno napojení na elektrickou energii a rozvod zemního plynu, přičemž při místním šetření byl ale přívod elektrické energie i zemního plynu odpojen. Celkový stavebně technický stav jednotky je na průměrné úrovni. Vyjma nově vyměněných oken a modernizovaného sociálního zázemí se jedná o původní stav. Jednotka je vyklizená, bez jakéhokoliv vybavení, v chodbě je pouze vestavěná skříň. V kuchyni chybí linka včetně spotřebičů, vše bylo odstraněno.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci