Pozemek Chodouny- podíl 1/3

Pozemek

ID
136019
Číslo jednací
136019
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 15:45:00
Ukončení dražby
2019-10-30 16:14:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 523/11- orná půda (7799 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 362 pro katastrální území Chodouny
Jedná se o rovinný pozemek mimo zastavěné území obce. Nachází se mezi dalšími zemědělskými pozemky, bez staveb a dalšího příslušenství. Pozemek je podle dostupných informací zemědělsky obhospodařován, bez trvalých porostů.

Přihlášení do dražby