Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 73019001, Nejvyšší podání 85.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Cetoraz

Pozemek

ID
73019
Číslo jednací
73019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-23 14:15:00
Ukončení dražby
2019-10-23 14:45:04
Odhadní cena
165.000 CZK
Nejnižší podání
85.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1409/1- ostatní plocha (85 m2) - pozemek parc.č. 1409/2- lesní pozemek (9193 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 391 pro katastrální území Cetoraz

Pozemek parc. č. 1409/1 o výměře 85 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Pozemek tvoří okrajovou část lesa, porostlou lesním porostem. Pozemek parc. č. 1409/2 o výměře 9193 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pozemek je porostlý lesním porostem. Složení lesního porostu tvoří ve výměře asi 0,73ha smíšený převážně listnatý porost bez zjevné údržby ve stáří 24 roků a ve výměře asi 0,19ha převážně smrkový porost ve stáří 87 roků. Podrobné složení porostu je uvedeno v příloze ve výpisu z lesních hospodářských osnov. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, přístup přes soukromé pozemky. Celková výměra pozemků činí 9278 m2. Dle územního plánu obce se jedná v případě pozemku parc. č. 1409/1 o plochy zemědělské (nicméně pozemek je porostlý lesním porostem a proto je jako lesní uvažován i ve výpočtu) a v případě pozemku parc. č. 1409/2 o plochy lesní.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci