Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Líčkov- podíl 1/9

Rodinný dům

ID
62019
Číslo jednací
62019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-16 14:15:00
Ukončení dražby
2019-10-16 14:15:00
Odhadní cena
36.000 CZK
Nejnižší podání
18.000 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 76- zastavěná plocha a nádvoří (232 m2), součástí je stavba: Líčkov č. p. 66; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 76, včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 148 pro katastrální území Líčkov.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. V domě se nachází jeden byt o dispozici 2+1. Jedná se o samostatně stojící dům, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je sedlová, krov dřevěný, krytinu tvoří pálené tašky, klempířské konstrukce plechové, podlahy dřevěné, krytinu tvoří textilní povlaky, okna dřevěná, dveře dřevěné plné i prosklené, vnitřní i vnější omítky hladké. Rodinný dům má vnitřní instalace elektrického proudu, vody a kanalizace. Podle dostupných informací je rodinný dům odkanalizován do jímky na vlastním pozemku čís. par. St. 76. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Přesné stáří se nepodařilo zjistit. Podle konstrukce, užitého materiálu a charakteru stavby lze stáří domu pro účel ocenění odhadovat na více než 90 let. Stavebně-technický stav je špatný, údržba výrazně zhoršená. Při místním šetření nebyl zpřístupněn půdní prostor, ale lze předpokládat, že je nutná výměna části krovu. Podle informací od spolumajitelky do domu mnoho let zatéká, stav není řešen, lze předpokládat napadení krovu dřevokaznou houbou. Vybavení a většina stavebních konstrukcí krátkodobé životnosti vykazují výrazné technické i morální opotřebení. Pozemek je zčásti zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 66 a stavbami v příslušenství rodinného domu. Zbývající část pozemku je užívána jako dvůr.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci