ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Chomutov a Otvice

Pozemek

ID
75022
Číslo jednací
75022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-12-14 14:30:00
Ukončení dražby
2022-12-14 15:00:00
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 3049/1- zahrada (98 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 8068 pro katastrální území Chomutov I - pozemek parc.č. 554/1- zahrada (634 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 660 pro katastrální území Otvice

Pozemek parc. č. 3049/1: pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako zahrada, o výměře 98 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako SO.2 - plochy smíšené obytné - městské. Jedná se o pozemek, který je situovaný za bytovým domem a je užívaný jako dvůr bytového domu. Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin, oplocení tvoří ocelová pole na ocelové sloupky. Pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Pozemek parc. č. 554/1: pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako zahrada, o výměře 634 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulována jako NSo - plochy smíšené nezastavěného území - ochranná. Jedná se o pozemek, který byl v minulosti užívaný pravděpodobně jako zahrada u domu, nebo samostatná zahrada (z katastrální mapy jsou ještě patrné obrysy dnes již neexistujícího domu) - jelikož v současné době dochází k úpravě širšího území z důvodu výstavby silnice, byly stavby v dotčeném území zdemolovány a území je nyní prakticky bez jiného využití. Také územní plán reguluje dotčené území jako nezastavitelné plochy. Pozemek je rovinatý, bez oplocení, k pozemku je přístup pouze přes pozemky jiných vlastníků (obecní nebo ve vlastnictví Ústeckého kraje - Správa a údržba silnic). Na pozemku v části listnaté porosty. Pozemek je umístěn na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá oblasti bez zástavby.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci