ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rodinný dům Rychnov u Jablonce nad Nisou- podíl 1/12, movité věci

Rodinný dům

ID
24022
Číslo jednací
24022
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-10-26 14:00:00
Ukončení dražby
2022-10-26 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
23.334 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 395- zastavěná plocha a nádvoří (204 m2), součástí je stavba: Rychnov u Jablonce nad Nisou, č.p. 116, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 395 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 101 pro katastrální území Rychnov u Jablonce nad Nisou 2.-šatstvo, prádlo a obuv, vše běžné, bez hodnoty.

Stavba rodinného domu nebyla znalci zpřístupněna a ohledání proběhlo pouze z veřejně dostupných prostor. Stavební dokumentace nebyla předložena. Popis stavby je založen pouze na externím ohledání nemovitosti. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Dispozičně je dům pravděpodobně 2+1. Podlahová plocha odvozená ze zastavěné plochy činí 66 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 66 m2. Dům není dle vnějších znaků a náletových dřevin minimálně 25 let obýván a je v havarijním stavu !!

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci