ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 14022004, Nejvyšší podání 17.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Šluknov- podíl 1/2

Pozemek

ID
14022
Číslo jednací
14022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-06-01 14:00:00
Ukončení dražby
2022-06-01 14:35:05
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
17.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 2530/3- trvalý travní porost (4971 m2) pozemek parc.č. 2532/5- trvalý travní porost (551 m2) pozemek parc.č. 2532/6 -trvalý travní porost (3m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1253 pro katastrální území Šluknov

Pozemky slouží k zemědělským účelům. Jsou o celkové rozloze 5.525 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské - trvalé travní porosty. Na pozemcích se nachází menší nálety břízy, nejsou oplocené. Samotné pozemky jsou svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemky jsou bez staveb. Pozemky jsou umístěny na západním okraji katastrálního území obce. Pozemek p.č. 2530/3 je zatížen věcným břemenem uložení plynového potrubí nebo jiného plynárenského zařízení. Uvedené věcné břemeno nemá vliv na cenu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci