Garáž Jirkov

Jiná práva

ID
87021
Číslo jednací
87021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-11-16 14:00:00
Ukončení dražby
2021-11-16 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
290.000 CZK
Nejnižší podání
290.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
45.000 CZK
Předmět dražby
- jednotka č. 1135/51, garáž v budově Jirkov č. p. 1134, 1135, bytový dům, LV 3601, na pozemku parc.č. 2282, LV 3601, parc.č. 2283, LV 3601 -podíl o velikosti 523/13587 na společných částech domu- budově Jirkov č. p. 1134, 1135, bytový dům, LV 3601, na pozemku parc.č. 2282, LV 3601, parc.č. 2283, LV 3601 -podíl o velikosti 523/13587 na pozemku parc.č. 2282- zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 2283- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 7203 pro katastrální území Jirkov.

Do nemovitosti nebylo možné se dostat, jedná se o vybydlený bytový dům ve špatném stavu, který má zazděné vchody. Garážová jednotka je umístěna v typovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. V objektu je půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v 60. letech 20. století. Dům je vybydlený, poničený, v současné době prázdný. Konstrukční prvky dožité. Bytový dům je vhodný k rekonstrukci. Garážová jednotka je v osobním vlastnictví, umístěna v podzemním podlaží bytového domu. Podlahová plocha jednotky je 52,30 m2. Vnitřní úprava stěn: nezjištěno - předpoklad: vápenocementové omítky. Otvory pro okna zazděné, vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá, podlahy pravděpodobně betonové. Vnitřní vybavení jednotky nebylo zjištěno - předpokládá se zcela dožitý či poničený stav. Objekt je odpojen od dodávky elektřiny. Možnost napojení na vodovod a kanalizaci. Vytápění bylo dříve řešeno pravděpodobně dálkově - neověřeno. Jednotka je před rekonstrukcí.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci