Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Boleradice, Klobouky u Brna, Morkůvky- podíl 1/4

Pozemek

ID
138020
Číslo jednací
138020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-07 14:15:00
Ukončení dražby
2021-04-07 14:45:00
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
133.333 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti ¼ na nemovitosti: pozemek parc.č. 1504- orná půda (262 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče u Brna, na listu vlastnictví č. 938 pro katastrální území Boleradice - podíl o velikosti ¼ na nemovitostech: pozemek parc.č. 3049/12- ostatní plocha (27 m2) pozemek parc.č. 3416/9- orná půda (59 m2) pozemek parc.č. 3416/15- orná půda (244 m2) pozemek parc.č. 3417/21- orná půda (234 m2) pozemek parc.č. 3418/4- ostatní plocha (96 m2) pozemek parc.č. 3418/46- ostatní plocha (11 m2) pozemek parc.č. 3419/160- orná půda (324 m2) pozemek parc.č. 3419/165- orná půda (1380 m2) pozemek parc.č. 3420/1- ostatní plocha (96 m2) pozemek parc.č. 3420/2- ostatní plocha (460 m2) pozemek parc.č. 3421/23- orná půda (106 m2) pozemek parc.č. 3421/125- orná půda (2837 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče u Brna, na listu vlastnictví č. 2893 pro katastrální území Klobouky u Brna - podíl o velikosti ¼ na nemovitostech: pozemek parc.č. 322/153- orná půda (3888 m2) pozemek parc.č. 733/1- lesní pozemek (2255 m2) pozemek parc.č. 733/2- lesní pozemek (54 m2) pozemek parc.č. 800- lesní pozemek (6197 m2) pozemek parc.č. 1000/57- orná půda (2867 m) pozemek parc.č. 1410/56- orná půda (1845 m2) pozemek parc.č. 1410/57- orná půda (712 m2) pozemek parc.č. 2011/121- ostatní plocha (1435 m2) pozemek parc.č. 2331/137- vodní plocha (94 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče u Brna, na listu vlastnictví č. 453 pro katastrální území Morkůvky

Popis předmětu dražby Soubor zemědělských a lesních pozemků. Pozemky parc. č. 1504 v katastrálním území Boleradice, 3416/9, 3416/15, 3417/21, 3419/160, 3419/165, 3421/23, 3421/125 v katastrálním území Klobouky u Brna, 322/153, 1000/57, 1410/56, 1410/57 v katastrálním území Morkůvky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemky jsou obhospodařovány a využívány k zemědělské činnosti. Pozemky parc. č. 3049/12, 3418/4, 3418/46, 3420/1, 3420/2, 2331/137 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, příp. vodní plocha. Pozemky tvoří okrajové části polí, remízy, polní cesty, případně drobné součásti vodního toku. Vzhledem ke skutečnosti, že podobné pozemky jsou spolu se zemědělskými pozemky běžně obchodovány, jsou při výpočtu ve srovnání přiřazeny právě k zemědělským pozemkům. Celková výměra pozemků činí 15542 m2. Dle územního plánu obcí se jedná o plochy zemědělské, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, příp. plochy vodní. Pozemky parc. č. 733/1, 733/2, 800 v katastrálním území Morkůvky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky. Pozemky plní funkci lesa. Na pozemcích se nachází převážně dub zimní, minoritně pak akát a habr, stáří 86, resp. 87 let. Celková výměra pozemků činí 8506 m2. Dle územního plánu obce se jedná o plochy lesní. Pozemek parc. č. 2011/121 v katastrálním území Morkůvky o výměře 1435 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek se nachází uvnitř areálu bývalého zemědělského družstva v Morkůvkách a je využíván k manipulaci. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské výroby.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci