Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Slotov- podíl 1/8

Pozemek

ID
115020
Číslo jednací
115020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-03-10 14:00:00
Ukončení dražby
2021-03-10 14:30:00
Odhadní cena
22.000 CZK
Nejnižší podání
15.400 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
4.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/8 na pozemcích: pozemek parc.č. 30/1- lesní pozemek (1362 m2) pozemek parc.č. 36- lesní pozemek (369 m2) pozemek parc.č. 360/1- trvalý travní porost (4694 m2) pozemek parc.č. 361- trvalý travní porost (3043 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 116 pro katastrální území Slotov. 2.- 1 ks hodinky zn. Secco z bílého kovu

Lesní pozemky- pozemek slouží k plnění funkcí lesa, rozloha pozemku činí 1.731 m2. Územní plán stanoví, že se oceňované pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce, v plochách lesních. Pozemek je svažitý k severu, je bez staveb a není oplocen. K pozemku se lze dostat přes pozemky jiných vlastníků. Travní porost- pozemek je zemědělský travnatý pozemek. Rozloha pozemku činí 7.737 m2. Územní plán stanoví, že se oceňované pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce, v přírodní zeleni. Pozemek je rovinatý, je bez staveb a není oplocen. K pozemku se lze dostat přes pozemky jiných vlastníků.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci