Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 107020002, Nejvyšší podání 1.030.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Litochovice nad Labem

Pozemek

ID
107020
Číslo jednací
107020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-01-27 14:15:00
Ukončení dražby
2021-01-27 14:55:05
Odhadní cena
2.003.000 CZK
Nejnižší podání
701.050 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 209- orná půda (5233 m) - pozemek parc.č. 210- orná půda (28737 m2) - pozemek parc.č. 211- ostatní plocha (1471 m2) - pozemek parc.č. 212- orná půda (3057 m2) - pozemek parc.č. 215/4- orná půda (7767 m2) - pozemek parc.č. 474- ovocný sad (3165 m2) - pozemek parc.č. 480- ovocný sad (1654 m2) - pozemek parc.č. 481- ovocný sad (2014 m2) - pozemek parc.č. 702- ovocný sad (424 m2) - pozemek parc.č. 703- ovocný sad (4348 m2) - pozemek parc.č. 709- orná půda (942 m2) - pozemek parc.č. 710/10- orná půda (303 m2) - pozemek parc.č. 710/11- orná půda (9495 m2) - pozemek parc.č. 711- trvalý travní porost (1018 m2) - pozemek parc.č. 713- trvalý travní porost (504 m2) - pozemek parc.č. 714- lesní pozemek (971 m2) - pozemek parc.č. 715- orná půda (2086 m) - pozemek parc.č. 716- trvalý travní porost (905 m2) - pozemek parc.č. 717- orná půda (1133 m2) - pozemek parc.č. 718- trvalý travní porost (126 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 133 pro katastrální území Litochovice nad Labem

Pozemky slouží zemědělským účelům. Mají celkovou plochu 74 382 m2. Plocha pozemků je dle návrhu územního plánu regulována jako plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské(orná půda, sady, trvalé travní porosty). Největší část plochy tvoří orná půda. Pozemky jsou bez staveb. Pozemek č. 714 (971 m 2) je lesní pozemek, nacházejí se na něm stromové porosty, není oplocený, je rovinatý. Rozsáhlé chráněné území.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci