Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 120020003, Nejvyšší podání 700.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Velký Bor

Rodinný dům

ID
120020
Číslo jednací
120020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-01-06 14:00:00
Ukončení dražby
2021-01-06 14:30:06
Odhadní cena
1.045.000 CZK
Nejnižší podání
696.667 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č st. 76- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Velký Bor, č.p. 57, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 76 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 290 pro katastrální území Velký Bor u Horažďovic.

Pozemek parc.č. St. 76 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 57 – objekt k bydlení. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven před více jak 100 lety, později modernizován, před 2 lety byla započata rekonstrukce. Koupelna a WC jsou ve stadiu rozpracovanosti (rozvody vody, odpady, chybí obklady a dlažba). Kuchyně: přiveden rozvod vody, odpady nejsou přivedeny. Ve dvou pokojích byla vyměněna okna za plastová a vybudovány nové podlahy. Základy má smíšené, objekt je smíšené konstrukce, stěny mají tloušťku 70 cm a stropy jsou povalové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou z části pozinkované, z části chybí. Vnější omítky jsou štukové a stavba není zateplena. Objekt je dispozičně řešen jako 3+1. Podlahová plocha činí 80,64 m2. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Pozemek je bez porostů a oplocení pozemku - kamenná zídka. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. K objektu náleží stodola, spolu s rodinným domem tvoří uzavřený dvůr oddělený zídkou. Dále se na pozemku se nachází stavba (dříve využívaná jako kurník), objekt je ve špatném stavebně technickém stavu. Stodola je obdélníkového půdorysu (10,80 m x 8,00 m), smíšené konstrukce se sedlovou střechou. Střešní krytina bobrovka. Vrata dřevěná dvoukřídlá. Klempířské prvky chybí. Objekt je vhodný k rekonstrukci.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci