Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 80020001, Nejvyšší podání 23.334 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Dolní Kamenice- podíl 1/12

Pozemek

ID
80020
Číslo jednací
80020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-02 14:00:00
Ukončení dražby
2020-09-02 14:30:03
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
23.334 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 534/2- ostatní plocha (306 m2) pozemek parc.č. 1183- ostatní plocha (182 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1310 pro katastrální území Dolní Kamenice - podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 434/3- lesní pozemek (24059 m2) pozemek parc.č. 434/7- lesní pozemek (524 m2) pozemek parc.č. 434/8- lesní pozemek (2857 m2) pozemek parc.č. 434/15- lesní pozemek (254) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1311 pro katastrální území Dolní Kamenice

Pozemky se nachází v nezastavěném území obce a slouží v drtivé většině k plnění funkcí lesa. Přepočtenému oceňovanému podílu odpovídá plocha 2.349 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - lesy, souvislé stromové porosty. Malá část oceňované plochy je v ploše zahrady, sady, orná půda (oceňovaný podíl 41 m2) a i zde je lesní porost na nelesním pozemku. Na pozemcích se nachází smíšený les různého věku a vzrůstu, místy rozvolněně. Ve střední části převaha vzrostlého dubu, částečně smrk, borovice. V malé míře olše, bříza, habr. Samotné pozemky jsou svažité. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Pozemky jsou umístěny na západním okraji katastrálního území obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci