Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 76020001, Nejvyšší podání 28.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Osvětimany- podíl 9/28

Pozemek

ID
76020
Číslo jednací
76020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-09 14:00:00
Ukončení dražby
2020-09-09 14:30:19
Odhadní cena
57.000 CZK
Nejnižší podání
28.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 9/28 na nemovitostech: pozemek parc.č. 2031/50- vinice (545 m2) pozemek parc.č. 2031/62- vinice ( 2590 m2) pozemek parc.č. 2031/91- ostatní plocha (648 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 902 pro katastrální území Osvětimany.

Zemědělské pozemky o celkové rozloze 3783 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci