Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 64020001, Nejvyšší podání 750 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dobříň- podíl 1/8

Pozemek

ID
64020
Číslo jednací
64020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 15:35:00
Ukončení dražby
2020-07-08 15:50:03
Odhadní cena
1.500 CZK
Nejnižší podání
750 CZK
Minimální příhoz
50 CZK
Jistota
200 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech- pozemek parc.č. 283/8- orná půda (661 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 688 pro katastrální území Dobříň

Pozemek slouží k zemědělským účelům, celková rozloha činí 661 m2. Přepočtenému podílu odpovídá 83 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - Plochy zemědělské. Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Pozemek je situovaný na jihovýchodním okraji obce, mimo zastavěné území.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci