Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 25020002, Nejvyšší podání 240.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Lukavec- podíl 1/2

Rodinný dům

ID
25020
Číslo jednací
25020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 14:15:00
Ukončení dražby
2020-07-08 15:05:05
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 43- zastavěná plocha a nádvoří (110 m2), součástí je stavba: budova Lukavec č. p. 45, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 43, včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 60 pro katastrální území Lukavec u Lovosic.

Nemovitost je otevřená a volně přístupná. Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1925. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou v části železobetonové monolitické a částečně dřevěné trámové. Má sedlovou střechu s pultovým arkýřem, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 66,15 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na severovýchod. Koupelna je vybavena klasickou vanou a na WC je klasická toaleta. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je bez vybavení. V objektu není použita osvětlovací technika. V obytných místnostech je podlaha řešena: keramická dlažba, cementový potěr, v kuchyni je položena keramická dlažba, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je keramická dlažba. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, avšak přípojka zdroje elektrického proudu je v současnosti odpojena. Voda byla pravděpodobně brána ze studny u domu. Objekt je pravděpodobně napojen na jímku (nenalezena) a na hranici pozemku je vyvedena přípojka zemního plynu. Dům je bez zdroje vytápění a jsou odmontována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny vykazují drobné známky poškození, střecha vypadá bez vad, okna vykazují známky poškození, podlahy v objektu byly v minulosti rekonstruovány a jsou v dobrém stavu, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Pozemek je bez porostů (pouze nálety černého bezu) a je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou v dezolátním stavu. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Je zde vysoké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 5leté vody).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci