Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 40020009, Nejvyšší podání 28.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Vliněves- podíl 1/8

Pozemek

ID
40020
Číslo jednací
40020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-03 14:30:00
Ukončení dražby
2020-06-03 15:45:04
Odhadní cena
11.000 CZK
Nejnižší podání
5.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. č. 91/80- ostatní plocha (3037 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 811 pro katastrální území Vliněves.

Pozemek je vodní plocha, rozloha pozemku činí 3.037 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plochy přírodní a vodohospodářské. Původně zde probíhala těžba písku. Jedná se pozemek v zatopené pískovně s názvem Baraba. Na pozemku se nachází na okraji nálet borovice, břízy, osiky a je bez oplocení. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je součástí rybářského revíru 411 167 LABE 14 A – MO Mělník, Český rybářský svaz, z. s. Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu. Dle zápisu KN se jedná o Dobývací prostor. Dle vyjádření Obvodního bánského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského na tomto pozemku neleží žádný dobývací prostor a tedy jeho užívání z titulu zák. c. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) není nijak omezeno.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci