Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 15020004, Nejvyšší podání 1.420.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Újezdeček

Rodinný dům

ID
15020
Číslo jednací
15020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-15 14:30:00
Ukončení dražby
2020-04-15 16:05:06
Odhadní cena
900.000 CZK
Nejnižší podání
630.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 624- zastavěná plocha a nádvoří (126 m2), součástí je stavba: Újezdeček, č. p. 217, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. 624 - pozemek parc. č. 625- zahrada (362 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 333 pro katastrální území Újezdeček

Rodinný dům č.p. 217 je řadová krajní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 624 , k.ú. Újezdeček. Dispoziční řešení: Rodinný dům zahrnuje byt o velikosti 4+1, sestávající z následujících místností: 1.NP (přízemí) - vstupní chodba, dvě obytné místnosti, koupelna, záchod, kuchyně, schodiště do podkroví, venkovní terasa, přístavba verandy. Podkroví - dvě obytné místnosti, dvě komory, loggie. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen + cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, střecha je sedlová s krytinou z plechových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště do podkroví je dřevěné, podlahy jsou betonové i dřevěné, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace, elektrické energie, topení a ohřev teplé vody je v rekonstrukci, chybí. Stáří a stavební stav: Přesné stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem, a to s přihlédnutím k použitým materiálům na polovinu 50. let, její stáří činí ke dni ocenění na přibližně 60 až 70 let. Na domě nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Na vnějším vzhledu domu je patrná zaostávající údržba, obnovu např. vyžadují vnější omítky, nátěr střešní krytiny apod., původní dřevěná okna již byla nahrazena plastovými izolačními, v interiéru domu byly zřejmě započaty opravy vnitřního vybavení, např. obnova koupelny, podlah, vnitřních rozvodů apod., tyto úpravy však nejsou dokončeny, dům není ve stavu schopném bezprostředního užívání. Na pozemku se nachází vedlejší stavba kolny, neevidované v katastru nemovitostí a další stavby, zejména přípojky inženýrských sítí vody, kanalizace, elektrické energie, oplocení a drobné venkovní úpravy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci