Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 174019001, Nejvyšší podání 33.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Židovice

Pozemek

ID
174019
Číslo jednací
174019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-15 14:15:00
Ukončení dražby
2020-04-15 14:55:15
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
17.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 136/109- orná půda (2560 m2), s příslušenstvím vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Židovice nad Labem, - podíl o velikosti 1/26 na pozemku parc.č. 136/102- ostatní plocha (932 m2), s příslušenstvím vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 6 pro katastrální území Židovice nad Labem.

Pozemek p.č. 136/109 slouží k zemědělským účelům a pozemek 136/102 je příjezdová polní cesta. Přepočtená plocha pozemků odpovídající podílům činí celkem 1.316 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - Plochy zemědělské - orná půda. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a jsou obdělávané. Pozemky jsou rovinaté. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci