Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 178019001, Nejvyšší podání 27.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Hořesedly- podíl 5/210

Pozemek

ID
178019
Číslo jednací
178019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-26 14:30:00
Ukončení dražby
2020-02-26 15:01:40
Odhadní cena
55.000 CZK
Nejnižší podání
27.500 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 5/210 na pozemcích: pozemek parc. č. 819/68- orná půda (368 m2) pozemek parc. č. 819/69- orná půda (381 m2) pozemek parc. č. 819/137- orná půda (1483 m2) pozemek parc. č. 819/138- orná půda (1892 m2) pozemek parc. č. 819/140- orná půda (1254 m2) pozemek parc. č. 819/151- chmelnice (87 m2) pozemek parc. č. 819/160- chmelnice (221 m2) pozemek parc. č. 2151- orná půda (6691 m2) pozemek parc. č. 2156- ostatní plocha (924 m2) pozemek parc. č. 2158- ostatní plocha (303 m2) pozemek parc. č. 2160- chmelnice (23577 m2) pozemek parc. č. 2242- orná půda (17844 m2) pozemek parc. č. 2290- orná půda (28089 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 219 pro katastrální území Hořesedly

Zemědělské pozemky jsou situované mimo zastavěnou část obce Hořesedly. Jedná se o pozemky využívané převážně jako orná půda a v části jako chmelnice. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice). Na pozemcích se pěstují pouze sezónní zemědělské plodiny, převážné jsou pozemky rovinaté, případně jen mírně svažité. Přístup k pozemkům je zajištěn převážně nezpevněnými polními cestami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci